Contact

Obiective

Proiectul meu politic pentru mandatul din Parlamentul European se axează pe câteva priorități principale:

Statul de drept, justiția, lupta anticorupție în România și în Uniunea Europeană

Sunt membră a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din cadrul Parlamentului European și susțin importanța crucială a unei legislații europene solide anticorupție și a unui cadru legislativ de cooperare judiciară transfrontalieră care să permită cu ușurință combaterea infracționalității, a spălării banilor, crimei organizate și terorismului, precum și recuperarea prejudiciilor cauzate de acestea. Am susținut întotdeauna și cred în continuare că victimele marilor scheme infracționale de spălare de bani, crimă organizată și corupție nu sunt indivizi, ci comunități și națiuni întregi. Statul capturat este o realitate, inclusiv pentru Uniunea Europeană, se poate întâmplă cu ușurință în orice societate care lasă decizia politică în mâinile unor oameni pentru care respectarea legii nu înseamnă nimic, iar justiția trebuie să servească intereselor unor infractori.

Am fost implicată în toate demersurile cu privire la respectarea statului de drept în România, precum și în cele referitoare la alte state ale Europei care se bat cu toate armele democrației pentru o justiție liberă și pentru separația puterilor în stat. Nu putem avea o Uniune Europeană a libertății, securității și justiției fără a respecta aceste criterii minime. De aceea, voi continua să lupt cu la fel de multă determinare, de la un alt nivel de responsabilitate și vizibilitate, pentru ca toate acele propuneri legislative care vizează aceste priorități să devină realitate.

Acțiuni și rezultate

 •  sunt raportor de grup pentru Cadrul financiar 2021 – 2027: Programele Justiție și Drepturi și Valori, ca și privind statul de drept în Ungaria;
 • m-am alăturat intergrupului anticorupție din PE și fac parte din Consiliul Director al acestuia;

Banii publici, bani ai contribuabililor europeni – mecanisme de gestiune și control

Știm că fiecare stat-membru contribuie la bugetul Uniunii Europene. Dar știm mai puțin cum sunt cheltuiți acești bani, sau că există state-membre care sunt mai mult beneficiari decât contribuitori, în special prin fondurile europene, ai acestor bani. România este unul dintre aceste state membre. Banii europeni trebuie să ajungă în proiecte și investiții, nu la companii precum Tel Drum, caz care ne-a plasat în centrul atenției europene prin exemplul negativ și în raportul OLAF pe 2017 ca premianți la frauda cu fonduri europene.

Orice europarlamentar român poate să monitorizeze banii europeni. Cum? Simplu. Prin implicarea în comisii precum CONT, Comisia pentru Control Bugetar a Parlamentului European. 

M-am alăturat acestei comisii ca supleant tocmai pentru a controla execuția bugetului Uniunii, evalua raportul costuri-beneficii al diferitelor finanțări sau examina fraudele și neregulile care vizează execuția bugetară.

Vreau să contribui la o legislație solidă, la transparență și la mecanisme de control eficiente și clare pentru modul în care cheltuim banii publici europeni. Cred că instituțiile europene sunt primele care trebuie să dea acest exemplu, de la felul în care construiesc și aplică procedurile de achiziții publice până la publicarea integrală a bugetelor și cheltuielilor instituționale. Vreau să fiu parte a acestui proces, pentru România și pentru orice stat membru UE, pentru că fiecare mandatat politic, de la orice nivel instituțional local sau european, datorează, ca un minim fundamental, respectul pentru contribuția cetățenilor la bugetul UE și monitorizarea drastică a felului în care sunt cheltuiți acești bani. Deputații europeni sunt plătiți din bani publici. Este datoria lor să fie gardieni ai banilor publici.

Acțiuni și rezultate

 • sunt raportor Renew Europe pentru descărcarea de gestiune privind agențiile Uniunii Europene din sfera justiție și afaceri interne (Eurojust, Europol, Cepol, Frontex, EMCDDA, eu-Lisa, FRA, EASO), ca și pentru Raportul Anual privind Interesele Financiare ale UE,
 • am luat cuvântul în plen, în cadrul dezbaterii referitoare la stadiul de implementare a legislației europene cu privire la combaterea spălării banilor; 
 • m-am opus ca Biroul European de Sprijin pentru Azil să primească descărcarea de gestiune din partea Parlamentului pentru anul financiar 2017, din cauza nerespectării procedurilor legale privind execuția bugetară;
 • am luat poziție asupra evaluării Curții de Conturi Europene pe marginea modului în care statele membre și-au îndeplinit responsabilitățile de gestiune şi raportare antifraudă în domeniul politicii de coeziune;

Independența presei, o societate civilă puternică, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale

O Românie și o Europă fără presă liberă și o societate civilă puternică nu se pot numi democrații. Respectul și garantarea liberei exprimări, a drepturilor fundamentale și a deplinului lor exercițiu stau la baza oricărei construcții democratice reale, funcționale, de lungă durată. Informarea corectă și completă, educarea, combaterea eficientă a știrilor false și a manipulării – imperative în contextul socio-politic european și mondial în care ne aflăm – nu ar fi posibile fără ele.

Independența și susținerea presei și a societății civile nu înseamnă discursuri. Înseamnă finanțare independentă, înseamnă legislație clară, orizontală, care să îi protejeze de agresiuni, presiuni politice sau amenințări de orice fel. Înseamnă cooperarea transparentă a instituțiilor publice și actorilor politici cu aceste entități, în numele integrității și al responsabilității de care trebuie să dea dovadă. Înseamnă că eu, ca deputat european, voi fi primul om care răspunde solicitărilor de informații de interes public și susține la masa negocierilor astfel de măsuri.

Acțiuni și rezultate :

 • sunt responsabil Renew pe domeniul libertății presei;
 • am propus şi negociat constituirea unui intergrup la nivelul Parlamentului European pentru libertatea presei, încurajarea pluralismului media şi combaterea ştirilor false;
 • am găzduit pe 17 octombrie un eveniment dedicat independenței presei, pluralismului și libertății de exprimare, cu participarea comisarei Vera Jourova şi a lui Matthew Caruana Galizia;
 • am avut un schimb de opinii cu Comisara pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, Dunja Mijatović, cu privire la modalitatea în care putem întări mecanismele de protecție a jurnalismului în statele membre ale Consiliului Europei;
 • am adresat Comisarei Vera Jourova mai multe întrebări privind aplicarea GDPR în România.

Republica Moldova și Parteneriatul Estic

Republica Moldova și țările din Parteneriatul Estic trebuie sprijinite puternic pe drumul lor european: asistență macrofinanciară, asistență tehnică, monitorizare şi sprijin pentru asigurarea unor alegeri libere, pentru accelerarea reformelor sistemului judiciar şi asigurarea independenței acestuia. Ușa UE trebuie să rămână permanent deschisă pentru toate statele din Parteneriatul Estic, care fac progrese vizibile în direcția democratizării. Acestea trebuie să capete încredere că, într-o bună zi, atunci când vor îndeplini Criteriile de la Copenhaga și își vor consolida democrația internă, vor fi parte din marea familie a Uniunii Europene şi că până atunci trebuie să dezvolte, într-un ritm alert, reformele şi mecanismele necesare unor state independente şi puternice, europene şi liberale. Susțin cu toate resursele acest parcurs european al Republicii Moldova, şi al celorlalte state din Parteneriatul Estic, şi am încredere că cetățenii din aceste țări vor reuşi. 

Acțiuni și rezultate :

 • am fost aleasă vice-președinta Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova; 
 • în calitate de membră a Delegației la Adunarea Parlamentară Euronest (DEPA), am gazduit in PE o dezbatere organizată la inițiativa Forumului Liberal European despre reușitele și eșecurile primilor 10 ani de Parteneriat Estic, în prezența unora dintre cei mai cunoscuți experți pe această temă din Chișinău, Kiev și Tbilisi.
 • am susținut în nenumărate ocazii, prin intermediul intervențiilor din plenul Parlamentului European, importanța condiționării sprijinului macrofinanciar dinspre UE către țările din Parteneriatul Estic, de respectarea independenței justiției și a valorilor statului de drept;
 • mi-am organizat prima vizită de lucru externă, din acest mandat, la Chișinău, pentru a mă întâlni cu reprezentanții societății civile, cu reprezentanți ai Parlamentului, ai Delegației UE în Republica Moldova și cu presa. Am considerat că prezența noastră acolo şi mesajul de stabilitate şi de susținere pentru lupta proeuropeană reală şi pentru reformă sunt mai importante decât oricând. 

Contact

Telefon: 0032 2 28 45215
Email: info@ramonastrugariu.eu