LIBE: Intervenție privind Agenția UE pentru Droguri

Sunt raportor permanent Renew Europe pentru problematica drogurilor, iar lupta cu substanțele interzise reprezintă una dintre prioritățile mele de mandat.

Asta înseamnă că monitorizez evoluția consumului și traficului de droguri la nivel european, mă consult cu experți și căutăm soluții pentru a întări lupta cu dependența, pentru a descuraja comercializarea substanțelor interzise și pentru a-i trage la răspundere pe toți cei care profită de categoriile vulnerabile, pentru toți cei care distrug vieți și tratează totul ca pe o afacere profitabilă.

Am discutat, în Comisia LIBE, despre propunerea Comisiei Europene de consolidare a mandatului Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri și de transformare a acestuia în Agenția UE pentru Droguri. Cu resursele adecvate și cu pârghiile legislative corespunzătoare, Agenția va juca un rol fundamental în această privință, un rol pe care îl salut și pe care îl voi sprijini întrutotul.

Însă, avem nevoie de mai mult de atât. Trebuie să implicăm mai mult experții şi societatea civilă în această bătălie cu traficul și consumul de droguri, trebuie să lansăm campanii mai eficiente de prevenție în toate statele membre și să colaborăm cu statele candidate sau cu cele care se pregătesc de aderare. Toate aceste obiective vor fi reflectate în propunerile legislative la care deja lucrez.