Intervenție privind utilizarea sistemului financiar în scopuri legate de spălarea banilor

Am discutat în această după-amiază, în cadrul reuniunii comune a comisiilor ECON și LIBE, despre propunerea de Raport privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopuri legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, pentru care sunt raportor de grup Renew Europe.

În ultimele săptămâni, în contextul invaziei ruse din Ucraina şi al sancţiunilor, am văzut din nou care sunt o parte dintre vulnerabilitățile cu care se confruntă sistemele financiare europene şi cum există în continuare fluxuri de bani de proveniență suspectă sau ilicită spre Uniune sau chiar în interiorul acesteia. Noul pachet legislativ pentru combaterea spălării de bani trebuie să limiteze cât mai mult aceste practici.

Trebuie să avem o sferă mai largă de entități raportoare şi să facem analize bazate pe gradul de risc pe care îl prezintă aceste entități; trebuie să interzicem acțiunile la purtător; trebuie să avem reguli ferme pentru relația dintre aceste entități şi statele terțe, în special acelea cu risc ridicat; trebuie să avem parteneriate public – private solide în combaterea spălării de bani şi o cooperare reală atât între entitățile raportoare şi FIUs, cât şi între acestea din urmă.

Trebuie să abordăm curajos şi cu reguli clare piața criptomonedelor, să stabilim un echilibru între protecția datelor personale şi eficiența în depistarea cazurilor de spălare de bani, cu procesarea a suficiente informații şi date, într-un cadru sigur, trebuie – şi obiectivul pachetului legislativ este – să armonizăm reguli şi să existe claritate pentru toate entitățile implicate – publice sau private – în procesul de raportare şi monitorizare. Trebuie să fim, de asemenea, atenți în continuare la schemele de investiții care acordă cetățenilor statelor-terțe posibilitatea de a primi cetățenie europeană şi posibilitatea de a spăla bani pe teritoriul Uniunii în acest fel. În calitate de raportor Renew Europe pentru acest dosar, voi folosi toate resursele şi expertiza pe care le avem la dispoziție pentru ca la finalul procesului legislativ, Uniunea Europeană să devină un loc mai sigur pentru investiții corecte și un spațiu în care infractorii care spală bani nu îşi au locul.