Intervenție privind descărcarea de gestiune a agențiilor din zona justiției și afacerilor interne

Mă bucur să vad că agențiile Uniunii Europene din zona justiției și afacerilor interne (JAI) au reușit, ca în ciuda situației epidemiologice și a provocărilor impuse de pandemie, să demonstreze în 2020 un management eficient și o capacitate crescută de adaptare la noile realități impuse de telemuncă.

În calitate de raportor Renew Europe pentru descărcarea de gestiune a agențiilor JAI, am luat în această după-amiază cuvântul în Comisia pentru control bugetar (CONT) pentru a prezenta o parte dintre prioritățile mele, care se regăsesc, de altfel, și în amendamentele pe care le voi depune la acest raport.
Am vorbit despre nevoia elaborării unor standarde înalte de transparență, etică și integritate, despre asigurarea drepturilor fundamentale și a principiului egalității de gen, despre digitalizare – în special în domeniul achizițiilor – și un dialog permanent și constructiv între Comisia Europeană și agenții, atunci când vine vorba de elaborarea schemelor de personal. Sunt condiții de bază care să transforme agențiile europene într-un model de bune practici pentru instituțiile naționale.

În același timp, atenția mea este îndreptată și către Frontex, agenția cu anumite probleme cu privire la descărcarea de gestiune 2019, probleme pe care le-am identificat împreună cu colegii mei. Aștept ca managementul agenției să ne trimită o autoevaluare sinceră cu privire la progresele înregistrate de Frontex pe cele 6 capitole formulate în raportul din 2020.

Pe scurt, am promis că voi acorda o atenție sporită modului în care sunt cheltuiți banii europeni, așa că nu voi închide ochii la eventuale vulnerabilități din sistem. E important să ne recunoaștem punctele slabe și să le îndreptăm, pentru a deveni mai eficienți și veni mai aproape de nevoile cetățenilor europeni.