Intervenție privind descărcarea de gestiune a Frontex

În urmă cu câteva luni propuneam, în calitate de raportor Renew Europe, amânarea descărcării de gestiune a Frontex, the European Border and Coast Guard Agency – agenția Uniunii Europene responsabilă de protejarea frontierelor. Am luat atunci această decizie, împreună cu ceilalți colegi raportori, din cauza unor probleme legate de managementul defectuos, lipsa transparenței instituționale și comportamente inadecvate, potențial abuzive, îndreptate împotriva unor funcționari din cadrul agenției.


De atunci și până acum, s-au înregistrat o serie de progrese în cadrul Frontex, salutate inclusiv de Curtea de Conturi Europeană, Ombudsmanul European și Grupul nostru de lucru din Parlamentul European. În acest context, am cerut astăzi în plenul Parlamentului European, în semn de încurajare pentru mandatul actualei conduceri, acordarea descărcării de gestiune a agenției. Dar nu oricum, ci ținând cont de o listă de condiții clare între care: cooptarea tuturor celor 40 de ofițeri pentru monitorizarea drepturilor fundamentale, un mecanism actualizat de raportare a incidentelor grave, precum și un mecanism funcțional de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale în cadrul agenției. În plus, o parte din bugetul agenției va fi pusă în rezervă şi va fi disponibilă din nou numai după îndeplinirea integrală a acestor condiții. Ne-am angajat să urmărim foarte atent progresele realizate de agenție și vom face acest lucru inclusiv prin misiuni dedicate și vizite pe teren.


Mai avem de lucru până când vom putea vorbi cu adevărat despre un Frontex puternic, care să-și îndeplinească mandatul în deplină transparență, cu grijă față de banii cetățenilor, și într-o mult mai strânsă cooperare cu statele membre. Dar am făcut paşi în această direcție şi am încredere că Frontex va finaliza acest parcurs.