Obiectivele Pactului Verde European, promovate și în statele din Parteneriatul Estic

Obiectivele Pactului Verde European trebuie promovate și în statele din Parteneriatul Estic în vederea creșterii rezilienței acestora în fața amenințărilor energetice.Am depus în cadrul Delegației la Adunarea Parlamentară Euronest o serie de amendamente la raportul privind consolidarea politicii energetice a Uniunii Europene și contracararea amenințărilor din sfera securității energetice din cadrul Parteneriatului Estic. Luni, 19 aprilie, voi prelua oficial mandatul de co-preşedinte al Comisiei pentru Energie şi voi prezida dezbaterile de plen din cadrul acesteia, unde vom discuta inclusiv aspecte legate de Pactul Verde European.Securitatea și diversificarea surselor de energie reprezintă elemente fundamentale pentru stabilitatea statelor membre și țărilor partenere, deopotrivă. Odată cu sporirea conectivității, precum și cu diversificarea surselor existente și eficientizarea energiei, vom putea contribui în mod activ la creșterea stabilității economice și sociale din regiune. Același lucru se aplică și în cazul importanței finalizării proiectelor de importanță strategică, în desfășurare, cu privire la interconectarea energetică dintre România și Republica Moldova. Multe gospodării din țările asociate Parteneriatului Estic – inclusiv Republica Moldova – se confruntă cu dificultăți economice majore, care le împiedică să folosească resursele energetice așa cum și-ar dori pentru activitățile de uz casnic. În acest context, cu cât reușim mai bine să sporim eficiența energetică, cu atât mai mult vom putea contribui la scăderea sărăciei energetice și proteja categoriile vulnerabile de consumatori.Am făcut totodată apel, prin intermediul amendamentelor depuse, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din domeniul transporturilor. Este important ca țările din Parteneriatul Estic să înceapă dezvoltarea infastructurii verzi, pentru o mobilitate urbană mai puțin poluantă.