Vot LIBE pentru Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile copiilor

Astăzi, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a adoptat rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile copiilor, în preambulul strategiei Comisiei Europene, care urmează să fie publicată la sfârşitul lunii martie.

Ca raportor Renew Europe pentru acest subiect, am asigurat în textul final o serie de mesaje şi linii de acțiune-cheie:

➡️ am subliniat că în ceea ce privește traficul de persoane, copiii reprezintă aproape un sfert dintre victimele înregistrate la nivelul celor 27 de state membre şi că acest lucru trebuie adresat printr-o strategie de combatere a traficului corespunzătoare;

➡️ am cerut Comisiei Europene să evalueze cu simț de răspundere modul în care dreptul la educație a fost afectat de pandemie, iar pe baza rezultatelor obținute să propună recomandări specifice statelor membre;

➡️ am cerut ca minorii care întră, intr-un fel sau altul, în contact cu procedurile judiciare, să beneficieze de atenție și protecție sporită, pentru ca starea lor psiho-emoțională să nu fie afectată;

➡️ am reiterat importanța creării unui mediu sigur pentru copiii vulnerabili și familiile lor, prin intermediul investițiilor sociale.

Săptămâna viitoare propunerea de rezoluție va ajunge și în plenul Parlamentului European, unde va primi votul final.