Sustenabilitatea proiectelor finanțate de UE

Fondurile europene trebuie să finanțeze proiecte sustenabile, în beneficiul publicului larg, nu să servească interesul privat al beneficiarilor.   

Mai multe investigații derulate de mass-media din Cehia au dezvăluit cum anumite clădiri construite sau renovate prin fonduri europene, începând cu 2007, au fost – după finanțarea lor de către Comisie – convertite în spații de uz personal. Potrivit cererii de finanțare depuse de beneficiari, spațiile ar fi trebuit să servească ca centre de pregătire a forței de muncă – lucru care s-a întâmplat doar timp de 3 ani.  

Proiectele finanțate cu bani europeni trebuie să servească permanent scopului pentru care au fost destinate, iar Comisia are obligația ca prin criteriile sale de finanțare și evaluare să preîntâmpine genul acesta de situații.  

Am luat în acest sens cuvântul în Comisia pentru control bugetar și am cerut Comisiei Europene să acorde o atenție sporită acestui fenomen, să-și adapteze criteriile de finanțare în mod corespunzător, să adopte măsuri suplimentare de diminuare a riscurilor și să dezvolte instrumente în plus prin care să se asigure că sustenabilitatea proiectelor se regăsește și pe teren, nu numai pe hârtie, în cererile de finanțare. 

Intervenția pe larg, aici: https://fb.watch/3g1IIQZWs1/