Oportunități de finanțare pentru presă

Am parcicipat luni la o conferință de prezentare a Proiectului Pilot, Consiliile Media în Era Digitală. Proiectul a început în octombrie 2019 pentru o durată inițială de 12 luni și a primit o finanțare de 500.000 EUR din partea Comisiei Europene. Coordonatorii implementării proiectului au fost Federația Europeană a Jurnalistilor, în parteneriat cu Universitatea Liberă din Bruxelles, Blanquerna – Universitatea Ramon Llull și cu reprezentanți ai consiliilor media din 27 de state europene precum Austria, Finlanda, Belgia sau Republica Moldova.

Principalul obiectiv al proiectului a fost crearea și consolidarea consiliilor media ca organizații independente ale jurnalistilor pentru auto-reglementarea profesiei, în vederea promovării standardelor înalte de etică profesională în domeniul media. Consiliile media joacă un rol central în întarirea cooperării între jurnaliști, în creșterea nivelului de încredere în mass media, precum și în sprijinirea organismelor de presă în procesul de transformare digitală. Activitățile acoperite de acest proiect au atins și lansarea unei platforme de cooperare europeană a consiliilor media din Statele Membre. 

După un prim an de implementare, printre rezultatele obținute s-au numărat atât rapoarte de cercetare despre provocările aduse de transformarea digitală, dar și un ghid dedicat profesorilor și studenților pentru dezvoltarea competențelor mediatice.  

Proiectul a fost continuat și in anul 2020, Comisia punând la dispoziție o sumă adițională de 350.000 EUR cu o rată maximă de co-finanțare de 90% din costurile eligibile. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite în linkurile de mai jos:

https://www.presscouncils.eu/Media-Councils-in-the-Digital-Age

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-councils-digital-age-0

În perioada actuală Comisia Europeană are în desfășurare două cereri de propuneri pentru proiecte ce urmaresc consolidarea libertății presei, sprijinirea jurnaliștilor de investigație sau monitorizarea gradului de concentrație și creșterea transparenței în proprietatea media.  

Pentru propuneri în domeniul consolidării libertății presei și sprijinirii jurnaliștilor de investigație, Comisia pune la dispoziție 3,9 milioane EUR sub forma a 3 proiecte:

– Mecanism european de raspuns rapid la violențele la adresa jurnaliștilor sau libertății presei 1,38 mil. EUR

– Fond pentru jurnalism de investigație transfrontalier – 1.5 mil EUR

– Susținerea jurnalismului de investigație și a libertății presei în UE – 1 mil EUR

Data limită pentru aplicații este 20.01.2021

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-media-freedom-and-investigative-journalism

Pentru propuneri în domeniul monitorizării gradului de concentrație și creșterea transparenței în proprietatea media, Comisia pune la dispoziție 1 mil EUR. 

Data limită pentru aplicații este 09.02.2021

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-media-ownership-monitor