Intervenție LIBE – Blue card

În calitate de raportor de grup, am luat cuvântul în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri interne a Parlamentului European pe tema condițiilor de intrare și rezidență a cetățenilor statelor terțe pentru scopuri legate de angajarea pe poziții calificate (Blue card). 

Blue card trebuie să devină rapid un instrument european modern, atractiv și competitiv pentru orice persoană calificată și de bună-credință care dorește să lucreze legal într-unul dintre statele membre. Trebuie să oferim o alternativă viabilă la sistemele naționale în vigoare și să încurajăm astfel mobilitatea forței de muncă, asigura o mai bună securitate internă și încuraja schimbul de bune practici dintre statele membre.  

Birocrația excesivă trebuie înlocuită cu niște proceduri simple, unitare, agreate la nivelul întregii Uniuni, care să se bazeze în principal pe schimbul direct de informații dintre state și care să preia de pe umerii aplicanților această povară administrativă greoaie. Cu cât procesul de aplicare pentru Blue card va fi mai facil, cu atât vom putea contracara mai eficient migrația ilegală și gestiona mai bine lipsurile de pe piața muncii.