Rezultatul negocierilor pentru Justice Programme

Fum alb pentru Justice Programme! Am încheiat trilogul final acum câteva minute. Sunt raportor LIBE Renew Europe pentru acest program. După negocieri mai mult decât complicate, am ajuns la un acord echilibrat care înseamnă, în esență, 305 milioane de euro cu focus pe justiție şi statul de drept, în Cadrul Financiar Multianual 2021 – 2027.

Programul are ca obiectiv general să contribuie la dezvoltarea în continuare a unui spațiu european de justiție bazat pe statul de drept, inclusiv pe independența și imparțialitatea justiției, pe recunoașterea și încrederea reciprocă și cooperarea judiciară, consolidând, astfel, și democrația, statul de drept și drepturile fundamentale;

Programul are următoarele obiective specifice:

🔹 să faciliteze și să sprijine cooperarea judiciară în materie civilă și penală și să promoveze statul de drept, independența și imparțialitatea justiției, inclusiv prin sprijinirea eforturilor de îmbunătățire a eficacității sistemelor naționale de justiție și a executării efective a deciziilor;

🔹 să sprijine și să promoveze formarea judiciară în vederea promovării unei culturi juridice, judiciare și de stat de drept comune, precum și aplicarea consecventă și efectivă a instrumentelor juridice relevante ale Uniunii în contextul prezentului program;

🔹 să faciliteze accesul efectiv și nediscriminatoriu la justiție pentru toți și la căi de atac eficiente, inclusiv prin mijloace electronice (e-justiție), prin promovarea unor proceduri civile și penale eficiente și prin promovarea și sprijinirea drepturilor tuturor victimelor infracțiunilor, precum și a drepturilor procesuale ale persoanelor suspectate și acuzate în cadrul procedurilor penale.

Sunt mândră să vă reprezint. Alianța USR PLUS livrează ce a promis.