Descărcarea de gestiune a Curții de Justiție a UE pe anul 2019

Am luat cuvântul astăzi în Comisia pentru control bugetar (CONT), în calitate de raportor al Parlamentului European pe dosarul privind descărcarea de gestiune a Curții de Justiție a UE pe anul 2019.  

Am salutat pe această cale progresele vizibile făcute de Curte pe mai multe paliere, inclusiv cele privind aspectele legate de soluționarea unui număr tot mai mare de cazuri și reducerea perioadelor de deliberare. În ciuda activității foarte bune a Curții pe anul 2019, nu am putut trece cu vederea suprasolicitarea fizică și psihică la care este supus în mod constant personalul instituției. 

Dincolo de programele de formare deja organizate și eforturile constante de adaptare și flexibilizare a programului de lucru, anul trecut Curtea a raportat 20 de cazuri de epuizare totală în rândul personalului propriu.  

Atenția către nevoile de bază ale personalului trebuie pusă pe primul loc, și cu atât mai mult în domenii-cheie pentru buna funcționare a Uniunii Europene. Tocmai de ce aceea am solicitat o analiză amănunțită a nevoilor identificate în vederea alocării unor resurse suplimentare și mi-am exprimat totodată sprijinul pentru creșterea capacității operative a instituției.  

https://fb.watch/1GrbFBmUc_/