Intervenție pe marginea raportului anual al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Am luat astăzi cuvântul, în cadrul Comisiei pentru control bugetar din Parlamentul European, pe tema raportului anual al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). În contextul unor trenduri ascendente tot mai pronunțate în ceea ce priveşte cazurile de fraudă cu privire la finanțări pe componenta de mediu şi sustenabilitate, precum şi a situațiilor în care banii europeni sunt accesați pentru a fi folosiți în scopuri ilicite – România este în topul țărilor cu astfel de cazuri – am avut un schimb de opinii cu domnul Ville Itälä, Directorul General al OLAF despre cum o cooperare mai strânsă între agențiile europene, Comisie și statele membre ar putea adresa aceste fenomene. Aici nu vorbim doar de bani, ci în primul rând de sănătatea publică, deci avem nevoie de o strategie europeană clară și coerentă care să combată rapid aceste ilegalități.

Întrucât timpul nu a permis un răspuns detaliat, voi adresa şi în scris aceste întrebări, inclusiv referitor la modul în care putem monitoriza mult mai bine nivelul de implementare a recomandărilor OLAF de către statele membre. Imediat ce voi primi răspunsul, îl voi face public aici, pe pagina de Facebook.Intervenția poate fi urmărită mai jos.

https://www.facebook.com/watch/?v=343058610324485