Interviu RRI: Egalitate de gen în UE, 26 martie 2020

Europarlamentarul Ramona Strugariu ne explică ce rol a avut Parlamentul European în promovarea egalităţii de gen.

Egalitatea între femei și bărbați și este unul dintre obiectivele Uniunii Europene. De-a lungul timpului, legislația, jurisprudența și modificările aduse tratatelor au contribuit la consolidarea acestui principiu și la implementarea sa în UE.

Ramona Strugariu, membră a Parlamentului European din partea Alianței USR PLUS este adepta necesității adoptării unor reforme structurale care să conducă la o îmbunătățire rapidă a egalității de gen. Ea ne spune cum  evoluat egalitatea de gen datorită instituțiilor europene:

„Înainte de toate ar fi important să ne uităm la niște cifre și la felul în care reflectă Parlamentul European egalitatea de gen. Pentru că aș putea spune că este spectaculos felul în care a evoluat înțelegerea asupra egalității de gen și la nivelul instituțiilor europene. 

Din 1952, de la înființarea Parlamentului European până la primele alegeri directe, care au avut loc în 1979, când primul președinte al Parlamentului European, Simone Veil, a fost o femeie, doar 31 de femei au fost membre ale PE. În acei ani, doar 15% dintre membrii Parlamentului erau femei. 

În momentul de față, în actualul mandat 2019-2024, există peste 40% femei în Parlament, iar acestea sunt cifre dinaintea Brexitului. Este foarte curajoasă această abordare a egalității de gen dacă ne uităm în trecut și observăm felul în care a evoluat abordarea asupra egalității de gen de-a lungul timpului. Iar la momentul acela, în care Parlamentul European și-a propus să o abordeze, a fost chiar o inițiativă curajoasă având în vedere felul în care arăta societatea europeană la acel moment. 

În momentul actual, 8 din 14 vicepreședinți în PE sunt femei, președinta Comisiei Europene este o femeie, și oricum reprezentarea este excelentă.”                                                                                                           

UE a adoptat legi, a emis recomandări, a făcut schimburi de bune practici și oferă finanțări pentru sprijinirea acțiunilor statelor membre. Conceptele politicii UE privind egalitatea de gen au fost modelate de hotărârile Curții Europene de Justiție. Parlamentul European adoptă în mod regulat rapoarte din proprie inițiativă referitoare la problemele de gen, solicitând mai multe eforturi pentru îmbunătățirea egalității. 

Europarlamentarul Ramona Strugariu: „Din perspectiva legislației, probabil că Parlamentul European este cel care a propus cele mai multe rezoluții și a adus cele mai multe iniţiative în acest sens. Cred că cea mai cunoscută dintre ele este Directiva referitoare la echilibrul dintre viața profesională și cea privată, care a intrat în vigoare în 2019. Sunt, de asemenea, și foarte multe rezoluții. Există Rezoluţia Parlamentului European din 2016 referitoare la drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul Estic . 

Există Rezoluția din 2018 cu privire la egalitatea de gen și felul în care se pot transforma viețile fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe, în afara UE. Avem numeroase dezbateri referitoare la combaterea violenței domestice și a violenței asupra femeilor. În cazul acesta este important de spus că felul în care statele membre reflectă aceste politici este diferit. 

Există state membre ca Franța, unde există o egalitate perfecta de reprezentare la nivelul delegațiilor naționale chiar în Parlamentul European. Există state membre cum este România unde în acest moment, post Brexit, avem 7 femei și 26 de bărbați. Deci mai avem mult de lucru pentru a ajunge la acea egalitate de reprezentare pe care ne-o dorim. Și avem Convenția de la Istanbul, cel mai puternic document de reflectare și reprezentare a drepturilor femeilor, care deși a fost semnat de toate statele membre, este ratificat de doar 21 dintre aceste state.”

Interviu complet: https://www.rri.ro/ro_ro/egalitate_de_gen_in_ue-2614311