Protecția intereselor financiare ale Uniunii pentru anul 2018, 20 februarie 2020

Am luat astăzi cuvântul, în calitate de raportor Renew Europe pentru Raportul privind protecția intereselor financiare ale Uniunii pentru anul 2018, pentru a sublinia următoarele aspecte: 

🔸 în cele mai optimiste scenarii, la nivelul Uniunii, costul corupției fluctuează între 120 și 900 miliarde de euro pe an; 

🔸 Uniunea Europeană are, potrivit prevederilor Art. 310 din Tratatul de funcționare, baza legală pentru a acționa efectiv în scopul combaterii fraudei și activităților ilegale care afectează interesele financiare ale UE, așadar nu putem vorbi în niciun caz de o lipsă de competență; 

🔸 la o primă vedere, deși cifrerele rapoartate ne arată că dimensiunea fraudei împotriva bugetul UE este stabilă, rapoartele Curții de Conturi Europene ne confirmă deficiențele grave de raportare și de detectare a fraudei din statele membre; 

🔸 chiar dacă numărul cazurilor de fraudă raportate a scăzut, valoarea totală a sumelor fraudate a crescut exponențial de mult, mai ales în privința fondurilor de coeziune; 

🔸 trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru ca Parchetul European să devină operațional până la finalul anului; 

🔸 nu este suficient să avem un procuror șef european dedicat luptei împotriva corupției, dacă nu avem concomitent și o alocare adecvată de resurse în această direcție; 

🔸 Comisia Europeană trebuie să reia urgent publicarea raportului anual privind situația corupției din statele membre și să indice zonele cu probleme, precum și soluții de remediere a acestora;

🔸 combaterea fraudei nu este negociabilă, așa că i-am cerut președintelui Consiliului European, Charles Michel, ca în negocierile privind viitorul buget multianual să nu accepte compromisuri care să pună în pericol aplicarea noului mecanism al Comisiei privind protecția bugetului UE în cazul deficiențelor generalizate ale statului de drept.

În încheiere, am cerut Comisiei Europene să își asume un rol mult mai proactiv în accelerarea procedurilor de cooperare cu statele membre și chiar să le sancționeze pe cele care nu aplică legislația europeană în domeniu. Din cele 27 de state membre, doar 11 au strategii antifraudă și doar 12 au transpus corect și complet Directiva privind protejarea intereselor financiare ale UE.

Protecția intereselor financiare ale Uniunii pentru anul 2018

Am luat astăzi cuvântul, în calitate de raportor Renew Europe pentru Raportul privind protecția intereselor financiare ale Uniunii pentru anul 2018, pentru a sublinia următoarele aspecte: 🔸 în cele mai optimiste scenarii, la nivelul Uniunii, costul corupției fluctuează între 120 și 900 miliarde de euro pe an; 🔸 Uniunea Europeană are, potrivit prevederilor Art. 310 din Tratatul de funcționare, baza legală pentru a acționa efectiv în scopul combaterii fraudei și activităților ilegale care afectează interesele financiare ale UE, așadar nu putem vorbi în niciun caz de o lipsă de competență; 🔸 la o primă vedere, deși cifrerele rapoartate ne arată că dimensiunea fraudei împotriva bugetul UE este stabilă, rapoartele Curții de Conturi Europene ne confirmă deficiențele grave de raportare și de detectare a fraudei din statele membre; 🔸 chiar dacă numărul cazurilor de fraudă raportate a scăzut, valoarea totală a sumelor fraudate a crescut exponențial de mult, mai ales în privința fondurilor de coeziune; 🔸 trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru ca Parchetul European să devină operațional până la finalul anului; 🔸 nu este suficient să avem un procuror șef european dedicat luptei împotriva corupției, dacă nu avem concomitent și o alocare adecvată de resurse în această direcție; 🔸 Comisia Europeană trebuie să reia urgent publicarea raportului anual privind situația corupției din statele membre și să indice zonele cu probleme, precum și soluții de remediere a acestora;🔸 combaterea fraudei nu este negociabilă, așa că i-am cerut președintelui Consiliului European, Charles Michel, ca în negocierile privind viitorul buget multianual să nu accepte compromisuri care să pună în pericol aplicarea noului mecanism al Comisiei privind protecția bugetului UE în cazul deficiențelor generalizate ale statului de drept. În încheiere, am cerut Comisiei Europene să își asume un rol mult mai proactiv în accelerarea procedurilor de cooperare cu statele membre și chiar să le sancționeze pe cele care nu aplică legislația europeană în domeniu. Din cele 27 de state membre, doar 11 au strategii antifraudă și doar 12 au transpus corect și complet Directiva privind protejarea intereselor financiare ale UE.

Posted by Ramona Strugariu on Thursday, February 20, 2020