Întrebare adresată Comisiei Europene cu privire la poluarea din București

Am adresat Comisiei Europene o întrebare scrisă prioritară cu privire la poluarea din Bucureşti:

“Conform informațiilor din presă, pe 4 ianuarie 2020 rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului din București a înregistrat o depășire record de până la 667% (167 ug/m3) pentru poluarea cu PM 2,5 și 478% (239 ug/m3) pentru PM10. Toate celelalte stații de măsurare au înregistrat depășiri între 200% și aproape 700% pentru cei doi indici.

În ianuarie stațiile de măsurare au înregistrat nouă zile de depășiri pentru PM10, limita impusă de Directiva 2008/50/EU fiind de 35 de zile pe an. Rețeaua statului român a înregistrat și ea depășiri, mai mici, nefiind funcțională în totalitate. 

Conform „Environmental Implementation Review 2019”, Comisia a reținut că în România situația calității aerului nu poate fi stabilită cu certitudine din cauza raportării și a monitorizării deficitare. România s-a angajat în cadrul procedurii de infringement să se conformeze standardelor. 

🔸 Care este stadiul raportării respectării acestor angajamente asumate de România? A făcut Comisia până acum verificări pentru a se asigura că sunt reale? 

🔸 Ce măsuri concrete și pași următori are în plan Comisia pentru a accelera procedura de conformare în cazul României? 

🔸 Va efectua Comisia un audit în România pentru a verifica aceste date și a putea acționa în consecință, dacă este cazul?”