Apărarea integrității: îndeplinirea promisiunilor electorale

Am participat pe 5 noiembrie la evenimentul Transparency International despre importanța integrității în politică şi în instituțiile europene – cum livrăm ce am promis în campanii, legat de aceste aşteptări. Mesajele mele a fost clare. 

1. Etica în politică trebuie fie chiar mai puternică decât regulile şi legislația existentă și să conducă totodată la un proces de legiferare mai transparent, orientat către cetățeni. Dovadă – decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 2018 cu privire la neobligativitatea publicării cheltuielilor deputaților europeni;

2. Trebuie să fim noi înşine ce am promis şi ce solicităm de la ceilalți să fie. Cel mai bine funcționează modelul personal. Vrem transparență – publicăm noi primii CV-uri, informații, întâlniri;

3. Transparența este un mijloc excelent de prevenție împotriva corupției, a abuzului de putere, a conflictului de interese. De la bugete şi documente din triloguri, declarații de interese şi venituri, CV-uri, până la licitații publice, atribuiri de contracte, achiziții, acțiuni la purtător, registre ale beneficiarilor reali. Cu cât e mai mare transparența, cu atât sunt mai mici şansele de a dezvolta scheme şi rețele de corupție care ajung de necontrolat.