Vot pe raportul privind descărcarea de gestiune a Biroului European de Sprijin pentru Azil – EASO, 25 septembrie

Am votat astăzi în comisia de Control Bugetar raportul privind descărcarea de gestiune a Biroului European de Sprijin pentru Azil – EASO, pentru anul financiar 2017. Sunt raportor de grup pentru acest dosar.

Îi mulțumesc raportorului Parlamentului, Petri Sarvamaa (PPE) pentru munca depusă și pentru modul în care am colaborat. Am propus, ca raportor de grup, amendamente care au fost adoptate cu largă majoritate şi acceptate de 4 grupuri politice exact aşa cum au fost formulate. 

Poziția noastră coordonată a fost aceea de a nu acorda descărcarea de gestiune Agenției EASO pentru anul 2017, recunoscând în acest timp eforturile noului director executiv de a reforma instituția.

Pentru anul financiar 2017, Curtea de Conturi a Uniunii a identificat nereguli majore în utilizarea bugetului Biroului EASO, precum și în politica de recrutare și resurse umane. În ultima lună am avut întâlniri și audieri cu directorul executiv al Biroului, care a prezentat un plan solid de reformă a instituției. 

Votul de azi transmite un mesaj clar: recunoastem și încurajăm eforturile de a reforma instituția, însă practici precum atribuirea unor contracte fără respectarea tuturor regulilor aplicabile în domeniul achizițiilor publice, recrutările făcute fără concurs sau organizarea unor licitații cu dedicație trebuie sancționate ferm.

Tot astăzi am adoptat în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Consiliului, avandu-l drept raportor de grup pe colegul meu Olivier Chastel, un amendament care spune că este o practică greşită şi regretabilă, care trebuie oprită, sponsorizarea preşedințiilor Consiliului de către firme private. România are o investigație în curs la Olaf pentru o astfel de sponsorizare.